wypowiedzieć


wypowiedzieć
Wypowiedzieć (komuś) posłuszeństwo
a) «odmówić podporządkowania się czyimś rządom, czyjejś woli, przestać wykonywać czyjeś rozkazy»: Szlachta zastrzegła sobie prawo wypowiedzenia posłuszeństwa monarsze, gdyby naruszył przyjęte i zaprzysiężone zobowiązania. J. Tazbir, Silva.
b) żart. «przestać należycie funkcjonować; zepsuć się»: Muszę kasę szykować na nową lodówkę, bo ta moja ruska całkiem mi wypowiedziała posłuszeństwo. Roz bezp 2000.
Wypowiedzieć coś w dobrą godzinę zob. godzina 11.
Wypowiedzieć coś w złą godzinę zob. godzina 12.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wypowiedzieć — dk, wypowiedziećwiem, wypowiedziećwiesz, wypowiedziećdzą, wypowiedziećwiedz, wypowiedziećdział, wypowiedziećdzieli, wypowiedziećdziany wypowiadać ndk I, wypowiedziećam, wypowiedziećasz, wypowiedziećają, wypowiedziećaj, wypowiedziećał,… …   Słownik języka polskiego

  • wypowiedzieć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. wypowiadać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wypowiadać się – wypowiedzieć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zajmować stanowisko w jakiejś sprawie, zabierać głos; ujmować w słowa jakąś myśl, wyrażać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wypowiadać się o kimś dobrze, źle. Wypowiedzieć się na jakiś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wypowiadać — → wypowiedzieć …   Słownik języka polskiego

  • wypowiadać — Wypowiedzieć (komuś) posłuszeństwo a) «odmówić podporządkowania się czyimś rządom, czyjejś woli, przestać wykonywać czyjeś rozkazy»: Szlachta zastrzegła sobie prawo wypowiedzenia posłuszeństwa monarsze, gdyby naruszył przyjęte i zaprzysiężone… …   Słownik frazeologiczny

  • wypowiadać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wypowiadaćam, wypowiadaća, wypowiadaćają, wypowiadaćany {{/stl 8}}– wypowiedzieć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XId, wypowiadaćwiem, wypowiadaćwie, wypowiadaćwiedzą, wypowiadaćwiedz, wypowiadaćdział, wypowiadaćdzieli… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • godzina — 1. Czarna godzina a) «okres największych trudności, nieszczęść, kłopotów, zwłaszcza materialnych»: Wpłacam pieniądze do banku, odkładam na czarną godzinę. Viva 18/2000. b) «ostatnie chwile, dni przed śmiercią własną lub kogoś bliskiego»: (...)… …   Słownik frazeologiczny

  • posłuszeństwo — Odmówić posłuszeństwa zob. odmówić. Trzymać kogoś w posłuszeństwie zob. trzymać 2. Wypowiedzieć (komuś) posłuszeństwo zob. wypowiedzieć …   Słownik frazeologiczny

  • pożegnać — dk I, pożegnaćam, pożegnaćasz, pożegnaćają, pożegnaćaj, pożegnaćał, pożegnaćany «rozstając się z kimś wypowiedzieć formułkę grzecznościową, ukłonić się komuś, podać rękę, uścisnąć kogoś itp.» Czule, serdecznie pożegnać kogoś. Pożegnać kogoś… …   Słownik języka polskiego

  • praca — ż II, DCMs. pracacy; lm D. prac 1. «świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa; wykonywany zawód, zajęcie,… …   Słownik języka polskiego